Servizos - Cursos Presenciais

PRL para instalación de carpintería de madeira e moble

Detalle

Piloto Avanzado de Drones (RPAS)

Detalle

Inventario forestal e cubicación de madeira

Detalle

Tratamentos da madeira en serradoiros

Detalle

Mantemento e afiado de serras en serradoiros

Detalle

Manexo e mantemento de procesadoras/ cosechadoras forestais

Detalle

Manexo de tractores forestais

Detalle

Manexo e mantemiento da maquinaria forestal lixeira

Detalle

Posta en marcha e mantemento da motoserra

Detalle