Servizos - Cursos Presenciais

Bioloxía e poda de palmeiras

Detalle

Talla de árbores I

Detalle

Técnicas de rescate en rube e primeiros auxilios

Detalle

Técnicas de rube I

Detalle

Uso e mantemento de motoserras no chan

Detalle

Iniciación de poda viaria

Detalle

Diagnóstico e síntomas de alerta precoz de defectos nas árbores

Detalle

Protección das árbores nas obras

Detalle

Trasplante e post-transplante de árbores

Detalle

Plantación de árbores

Detalle

Ratio solo / raíz

Detalle

Bioloxía básica das árbores

Detalle

PRL traballos con amianto

Detalle

PRL traballos en altura

Detalle

PRL no uso de plataforma (PEMP)

Detalle

PRL no uso de carretilla elevadora

Detalle