Castaño híbrido injertado

" /> Vivero Ribeirao - Viveros - Monfero / A Coruña - Iforest.es (Información, Formación y Digitalización para el sector Forestal/Madera de Galicia)

Datos Empresas - Vivero Ribeirao

Dirección: Carballo, 4 - San Félix - 15619 / Monfero (A Coruña)

Teléfono: 666369325

Email: viveiroribeirao@gmail.com

Servicios: Viveros

Descripción:

Castaño híbrido injertado